De lessen van tien jaar Het Nieuwe Werken bij de overheid

Gepubliceerd op 12 mei 2016

De grote hype rondom Het Nieuwe Werken (HNW) is inmiddels wel voorbij, de noodzaak van flexibilisering duidelijk. Nu staan overheden voor de uitdaging flexibilisering te organiseren en te implementeren. Dit boekje omvat een serie openhartige gesprekken met verschillende gemeenten en provincies over HNW, de ontwikkelingen en de toepassing ervan.

Leonie Mutsaers, Maarten Spekschate en Hans van der Werff van Berenschot hebben zich het afgelopen jaar verdiept in tien jaar Het Nieuwe Werken bij de Nederlandse overheid. Hun ambitie met dit boekje is om de belangrijkste lessen uit het voorbije decennium op te tekenen en te delen. Hiervoor hebben ze niet alleen geput uit hun eigen ervaring en kennis, maar vooral ook uit de praktijk van een zestal publieke organisaties die de afgelopen tien jaar zijn overgegaan naar HNW. Sommige organisaties al lang geleden, sommige heel recent.

“We zijn die organisaties dankbaar voor de ruimhartige medewerking en de openhartigheid waarmee alle goede en minder goede ervaringen gedeeld zijn. Zes verschillende HNW-concepten uit het openbaar bestuur in Nederland hebben ons inzicht geboden in doelen, principes, werkbare veranderaanpakken en resultaten. Dat stelde ons in staat de lessen van tien jaar HNW bij de overheid te bundelen tot dit boek.”

Ook benieuwd naar de resultaten en lessons learned, neem contact op met Hans van der Werf.

Wennen aan wat gewoon is