Is 3D printen al voldoende volwassen om als servicetechnologie te worden benut?


LINK magazine is het toonaangevende managementblad voor de industrie in Nederland. In het themanummer ‘smart industries & smart services’ wordt aandacht besteed aan de vraag of 3D-printen al voldoende volwassen is om als servicetechnologie te worden benut.

Onno Ponfoort en Hans van Toor, experts 3D-printen binnen Berenschot, geven in het bijgaande interview aan wat de huidige mogelijkheden zijn en welke ontwikkelingen nog te verwachten zijn. Ponfoort en van Toor zien dat op dit moment veel ondernemingen hun portfolio van reserveonderdelen in kaart brengen, om vast te stellen welke onderdelen geprint kunnen worden. Daarnaast zien zij veel aandacht voor het certificeren van 3D geprinte onderdelen. In een digitaliserende voortbrengingsketen is er behoefte aan nieuwe methodes voor het kwalificeren van onderdelen. Bedrijven die ‘digitale certificering’ het eerste op orde hebben zijn de winnaars van morgen.

Het artikel ‘Wie digitale certificering beheerst, krijgt een enorme voorsprong’ verscheen in LINK 5 – 2016 http://www.linkmagazine.nl/link-magazine-5-2016/