Ondersteuning Noord-Brabant bij Innovatieprogramma HTSM

Gepubliceerd op 1 november 2016

Berenschot heeft de Provincie Noord-Brabant mogen ondersteunen bij het opstellen van het Innovatieprogramma High Tech Systemen & Materialen voor de periode 2017 – 2020. Hierin zijn niet alleen de ambities voor de komende jaren beschreven, maar is bovendien concreet invulling gegeven aan de uitvoeringsstappen om deze ambities daadwerkelijk te realiseren.

Eerder dit jaar verrichtte Berenschot al een validatieonderzoek voor de Provincie, waarin de meest belangrijke technologische ontwikkelingen in de HTSM-sector in kaart werden gebracht. Dit onderzoek resulteerde in vier samenhangende programmalijnen, de basis voor het innovatieprogramma. Deze lijnen zijn nu verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Bovendien zijn binnen twee van de vier programmalijnen de eerste initiatieven gevonden vanuit het Brabantse bedrijfsleven, die aansluiten bij de ambities van de provincie.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.