Tags

Denk mee over elektrificatie Nederlandse industrie

Gepubliceerd op 2 november 2016

Dit najaar start een consortium van Berenschot, CE Delft, Energy Matters en Industrial Energy Experts het onderzoek ‘Verdieping elektrificatie Nederlandse industrie’. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, ten behoeve van het TKI Energie & Industrie. Elektrificatie van processen wordt gezien als een belangrijke transitierichting naar CO2-reductie vanwege het toenemende aanbod van duurzame elektrische energie (zon, wind) en de dalende elektriciteitsprijzen.

In de studie kijken we voornamelijk naar de technologische opties en de meest kansrijke transitiepaden voor elektrificatie van de energie-intensieve procesindustrieën in Nederland. Hierbij willen we gezamenlijk optrekken met verschillende stakeholders in de keten. Daarom organiseren we drie workshops, gecategoriseerd naar industrieel proces:

  • Workshop warmteprocessen (29 november, 9.30-13.00 uur).
  • Workshop bakken, smelten en gieten (6 december, 12.30-16.00 uur).
  • Workshop destillatie- en scheidingsprocessen (9 december, 9.30-13.00 uur).


In de workshops onderzoeken we samen met partijen in de procesindustrie issues ten aanzien van elektrificatie, om zo de meeste kansrijke technologische opties te rangschikken en invloedrijke factoren en ontwikkelingsbehoeften in kaart te brengen. Meedenken over deze belangrijke ontwikkeling? Stuur dan een mail aan j.wigman@berenschot.nl.