Impressie miniconferentie: Grip op de in- en uitstroom

Gepubliceerd op 9 november 2016

Op 9 november organiseerde Berenschot een miniconferentie met als thema het beperken van BUIG-uitgaven en tegelijkertijd voldoen door gemeenten aan de doelstellingen die zij vanuit de Participatiewet hebben meegekregen.

Deelnemers waren bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten, managers van verschillende uitvoerende diensten,  (concern)controllers en directeuren van sociale diensten en SW-bedrijven. Het enthousiasme voor de conferentie was groot, zoals bleek uit zowel het grote aantal deelnemers als de actieve deelname aan de workshops.

We trapten de dag af met twee interessante plenaire sessies. Fer Nieuweboer (Afdelingshoofd participatie en decentrale voorzieningen) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprak de zaal toe over de opgaven die de Participatiewet aan gemeenten heeft gegeven en de keuzes en dillema’s die hierbij komen kijken. Vanuit de zaal werd actief geparticipeerd, en er ontstonden interessante discussies over de verschillende situaties en behoeften van gemeenten onder de transformatie en hoe hierop kan worden ingespeeld. Vervolgens nam Paul Schenderling van Berenschot het stokje over door tien concrete verbeterkansen te presenteren die gemeenten tot hun beschikking hebben om de inmiddels ingezette transformatiefase gericht tot een goed einde te brengen. Daarbij geldt als belangrijkste uitdaging om nieuwe innovaties binnen het klantproces gedoseerd toe te voegen en te zorgen dat ze aansluiten op het geheel van de uitvoeringsorganisatie.

Dit vormde het startsein om verdere verdieping te zoeken binnen de workshops, die zich elk richtten op een belangrijk vraagstuk rondom het doelmatig en innovatief invulling geven aan de Participatiewet. Interactief werd hierin gezocht naar mogelijke handvatten om met de aan gemeenten gepresenteerde uitdagingen om te gaan.

De aansluitende lunch bood vervolgens de mogelijkheid om gedachten en ervaringen uit te wisselen en om nog eens met (nieuwe) kennissen te reflecteren op de belangrijkste lessen van de dag.

Berenschot wil graag alle deelnemers bedanken voor hun tijd en hun bijdragen tijdens de dag, en in het bijzonder de sprekers tijdens de plenaire sessies en de workshops voor het delen van hun boeiende en inspirerende inzichten. Wij kijken terug op een zeer geslaagde en interessante dag, en kijken met verwachting uit naar de tweede miniconferentie over dit thema op 22 november.

miniconferentie


Zie ook