Leergang toegepast crisismanagement


De Leergang toegepast crisismanagement is een praktijkgerichte opleiding die u inzicht geeft in de wereld van de crisisbeheersing.

Bovendien ontwikkelt en traint u vaardigheden om tijdens crisis de juiste afwegingen te maken en besluiten te nemen. Ook brengen wij uw competenties in kaart en reiken u handvatten aan om deze effectief in te zetten in crisissituaties. Verder krijgt u concrete tips en tricks die zich in de praktijk bewezen hebben.

Tijdens de leergang maken we gebruik van diverse interactieve lesvormen, vaardigheidstrainingen, oefeningen en simulaties die gebaseerd zijn op werkelijk gebeurde incidenten en calamiteiten.

Na het volgen van de Leergang toegepast crisismanagement heeft u kennis van, inzicht in en vaardigheden opgedaan met:

  • de organisatie van de crisisbeheersing in Nederland;
  • effectieve planvorming;
  • crisisbesluitvorming;
  • crisiscommunicatie;
  • uw (crisis)competenties en hoe u deze effectief inzet tijdens crisis (middels een quick-scan);
  • cognitieve biases tijdens crisis;
  • invloeden van factoren als tijdsdruk, stress en vermoeidheid;
  • effectief persoonlijk en situationeel leiderschap;
  • crisisbesluitvorming en teamfunctioneren in crisis

Het programma:

500_programma-leergangtoegepastcrisismanagement


Praktische informatie

Datum:
Blok I, crisis in context: 27/28 juni
Blok II, jij als crisisprofessional, 19/20 september  
Blok III, Jij in het crisisteam, 24 en 25 oktober

Doelgroep: De leergang is bedoeld voor bestuurders, managers en (beleids)medewerkers in de publieke en private sector, die een rol vervullen in de crisisorganisatie.

Kosten: De kosten voor de Leergang toegepast crisismanagement bedragen €5.500 (vrij van btw). Dit bedrag is inclusief ontbijt, lunch, snack en diner en verblijf op een prachtige locatie in een bosrijke omgeving in Nederland.

Deelnemers: Per leergang kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Wij kiezen voor een kleine groep, zodat we veel aandacht kunnen schenken aan iedere individuele deelnemer.

Interesse? Meld u aan via het online aanmeldformulier!