De rol van vertrouwen in samenwerkingsrelaties


Tijdens het Nationaal Deltacongres 2016 over waterbeheer in Nederland op donderdag 3 november a.s. belicht Theo Camps, bestuursvoorzitter van Berenschot, de resultaten van de pilot die Berenschot uitvoerde in het IJsselmeergebied naar de effectiviteit van de samenwerking en eventuele risico’s voor het onderlinge vertrouwen.

In het kader van deze pilot ontwikkelden Berenschot en de Universiteit van Tilburg een meetinstrument om het vertrouwen tussen tussen ministerie van IenM, waterschappen, provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties en Deltacommissaris te bepalen; een goede indicator voor de effectiviteit van de samenwerking. Hiertoe onderzocht Berenschot de kracht van de samenwerking op vier elementen: kennis en kunde, verwantschap, voorspelbaarheid en evenwaardigheid. Dit gebeurde door middel van een enquête en een verdiepende interviewronde.

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek was dat het vertrouwen tussen de partners groot is. De afgelopen jaren zijn hechte teams gevormd over de grenzen van organisaties heen. Tegelijkertijd blijken partijen zich ervan bewust dat vertrouwen snel geschaad kan worden en dat daarom relaties onderhouden moeten worden. “Samenwerken kost tijd, dat doe je er niet even bij. Ook in de uitvoeringsfase, die nu aanbreekt, blijft samenwerking en afstemming nodig”, aldus Camps. Een uitgebreider verslag van het onderzoek is te vinden in het magazine Water Governance nr.3 2016.

Benieuwd hoe het staat met de effectiviteit van uw eigen samenwerking? Bekijk de Quick Scan Vertrouwen!