Transparant over toezicht?

Gepubliceerd op 18 november 2016

Berenschot heeft 274 RvC-verslagen van woningcorporaties beoordeeld. Daarbij zijn drie categorieën gehanteerd: aanspreekbaarheid in verantwoording, aandacht voor governance en heldere communicatie en taal. Dat heeft geleid tot 12 genomineerden. Een deskundige jury zal op 24 november bekend maken wie de winnaars zijn. De genomineerden zijn te vinden op vtw.nl

Verbeteren van toezicht

Berenschot is er trots op samen met de VTW bij te dragen aan het inzichtelijk maken van de transparantie over toezicht. Ons gezamenlijke doel: een continue verbetering van toezicht om daarmee bij te dragen aan volkshuisvestelijke prestaties.