Werkdruk fiscalisten neemt toe

Gepubliceerd op 29 november 2016

Fiscalisten zien de werkdruk toenemen. Dat blijkt uit het onderzoek Werken in de Fiscaliteit dat voor de vijfde maal op rij werd gehouden door Sdu en Berenschot. Meer fiscalisten dan in 2015 vinden de balans tussen werk en privé verstoord, grootste zorg is onvoldoende budget om doelen te bereiken en meer fiscalisten dan in 2015 verwachten een toename van het aantal vacatures.

Naderend tekort fiscalisten
Vergeleken met vorig jaar daalde het percentage fiscalisten dat helemaal geen tekort verwacht op de arbeidsmarkt en steeg juist het percentage respondenten dat in grote mate een tekort verwacht. 32% van de respondenten denkt dat de arbeidsmarkt verder aantrekt, wat leidt tot meer vacatures. In 2015 was 28% van de respondenten die mening toegedaan.

Verstoring balans werk-privé
Uit het onderzoek Werken in de Fiscaliteit 2016 blijkt dat het percentage fiscalisten dat meent dat de balans tussen werk en privé niet op orde is de afgelopen jaren is toegenomen. Dat de werkdruk lijkt toe te nemen, blijkt ook uit het feit dat 39% van de fiscalisten aangeeft het belangrijk te vinden dat de werkdruk vermindert (28% in 2015). 61% van de fiscalisten zegt regelmatig en onbetaald meer uren te maken dan het aantal overeengekomen uren.

Onvoldoende budget om doelen te bereiken
Tijdens de laagconjunctuur maakten fiscalisten zich vooral zorgen over bezuinigingen op de arbeidsvoorwaarden, bevriezing van het salaris en afname van de vraag naar hun diensten. Belangrijkste zorg is nu dat er onvoldoende budget is om doelen te bereiken.

De markt vraagt fiscalisten met soft skills
53% van de organisaties nam het afgelopen half jaar nieuwe medewerkers aan voor fiscaal werk. Van deze groep nam 76% een starter aan en 47% iemand met ervaring. Een net afgestudeerde moet in de eerste plaats soft skills in zijn geestelijke bagage hebben en daarnaast een brede fiscale kennis.

Belastingdienst: negatief in het nieuws, als werkgever onverminderd populair
Sinds het van start gaan van het jaarlijkse onderzoek Werken in de Fiscaliteit in 2012 staat de Belastingdienst op één als populairste werkgever. Ondanks de negatieve publiciteit dit jaar nam de populariteit in 2016 zelfs licht toe: voor één op de vijf fiscalisten is zij de favoriete werkgever. Opvallend is dat de publieke sector (Belastingdienst en rechterlijke macht) en het onderwijs (wetenschappelijk en hbo) ook in 2015 weer in de top vijf zijn te vinden. Van de Big Four-kantoren treffen we alleen EY in de top vijf aan.