Adviesrapport Orionis Walcheren: aanvalsplan minder mensen in de bijstand

Gepubliceerd op 6 oktober 2016

Orionis Walcheren, de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet, Wet Sociale Werkvoorziening, armoedebeleid en schuldhulpverlening voor de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere, heeft Berenschot gevraagd onderzoek te doen naar de doelmatigheid en effectiviteit van beleid en uitvoering.

Het onderzoek betrof de instroombeperkende en uitstroombevorderende maatregelen, de werkgeversdienstverlening, het Werkleerbedrijf, de organisatie- en procesinrichting, en tot slot de sturing op het bereiken van de doelen.

Dé ideale uitvoeringsorganisatie bestaat niet. Daarom is op basis van het beleidsplan van Orionis aan het begin van het traject een beoordelingskader opgesteld met criteria voor de organisatie. Ook bestudeerde Berenschot andere (beleid)stukken en werden interviews met de belangrijkste stakeholders, zoals bestuurders, MT en medewerkers, afgenomen.

Eén van de conclusies was dat het aantal mensen in de bijstand, mede door de verslechterde economische omstandigheden, de afgelopen tijd flink is toegenomen. Het advies van Berenschot aan Orionis was dan ook om een aanvalsplan op te zetten, gericht op minder mensen in de bijstand. Het plan moet ertoe leiden dat mensen meer eigen verantwoordelijkheid nemen en dat de uitvoering zich meer richt op het voorkomen van instroom en het zo snel mogelijk laten uitstromen van mensen vanuit een uitkering. Verder adviseerde Berenschot om een duidelijk toekomstperspectief neer te zetten voor het Werkleerbedrijf, waar veel mensen werken en leren.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze opdracht kunt u terecht bij Martin Heekelaar, 06-23152767 of m.heekelaar@berenschot.nl. Het volledige rapport kunt u hiernaast downloaden.