Berekening van de gevolgen nieuwe verdeling bijstandsbudget

Gepubliceerd op 10 oktober 2016

Vrijdag 30 september maakte het ministerie van SZW de nieuwe bijstandsbudgetten bekend. Berenschot berekende per gemeente wat de gevolgen hiervan zijn. Daarbij kijken we vanaf 2014 in hoeverre de aanpassingen in de verdeling hebben geleid tot meer of minder budget.

De onderstaande tabel toont de budgettaire veranderingen van de gemeenten die er bij de nieuwe verdeling het meest op vooruitgaan.

Eindhoven

10.322.534

4.334.860

14.657.394

Maastricht

3.984.725

3.661.213

7.645.939

's-Hertogenbosch

4.315.637

863.824

5.179.460

Roosendaal

3.057.572

1.200.701

4.258.273

Bergen op Zoom

2.680.748

1.004.194

3.684.942

Assen

2.244.249

1.127.725

3.371.974

Hoogeveen

2.025.447

973.636

2.999.082

Venray

2.066.765

861.953

2.928.718

Amersfoort

2.583.502

318.787

2.902.288

Utrecht

6.927.343

-4.206.855

2.720.488

Mutatie 2016-2017

Mutatie 2017-2018

Totaalmutatie 2016-2018

Gemeenten met de grootste budgettaire gevolgen

De volgende tabel laat zien welke gemeenten er door de nieuwe verdeling budgettair het meest op achteruitgaan.

Mutatie 2016-2017

Mutatie 2017-2018

Totaalmutatie 2016-2018

Rotterdam

-31.536.484

-11.614.800

-43.151.284

's-Gravenhage

-12.228.727

-10.182.929

-22.411.656

Almere

-9.182.180

-948.023

-10.130.203

Leeuwarden

-5.100.067

-1.583.754

-6.683.821

Groningen

-3.807.935

-1.341.238

-5.149.173

Zoetermeer

-5.366.945

651.087

-4.715.858

Dordrecht

-3.238.936

-1.354.359

-4.593.294

Schiedam

-4.413.575

54.723

-4.358.851

Vlissingen

-2.482.809

-939.692

-3.422.501

Capelle aan den IJssel

-2.849.315

-413.648

-3.262.963

Nadere toelichting treft u aan in bijgaande memo. Daarin staat tevens een rekenmodel waarmee u kunt berekenen met hoeveel uw budget jaarlijks is toe- of afgenomen. Ook is te zien welk deel ervan is toe te rekenen aan veranderingen in de verdeling c.q. veranderingen in het verdeelmodel en welk deel is toe te rekenen aan veranderingen in het landelijk beschikbare macrobudget

Berenschot heeft inmiddels veel gemeenten geholpen bij het vinden van verklaringen voor herverdeeleffecten en/of overschotten of tekorten op het inkomensdeel. Interesse? Mail of bel met Martin Heekelaar, m.heekelaar@berenschot.nl of 06-23152767. We sturen u graag een voorbeeldrapport toe of komen langs voor een gesprek.