Nieuw: onderzoek ‘Werken in het notariaat’

Gepubliceerd op 14 oktober 2016

Berenschot voert in samenwerking met Sdu een onafhankelijk onderzoek uit naar het werken in het notariaat. Het onderzoek wordt gebaseerd op uw informatie over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, uw toekomstverwachtingen en uw mening over stellingen.

De uitkomsten van deze enquête worden dit najaar gepubliceerd in een speciale uitgave ‘Werken in het notariaat’, die u per post wordt toegezonden en online zal verschijnen bij onder andere het Advocatie Magazine.

De resultaten geven een beeld van ontwikkelingen in werkend notarieel Nederland, bieden professionals een referentiekader en kunnen individuele salarisonderhandelingen ondersteunen. Voor dit onderzoek hebben we uw medewerking dus hard nodig. Het invullen van de vragenlijst vraagt ongeveer vijftien minuten van uw tijd. Onder de deelnemers aan de enquête wordt 1 exemplaar van Sdu Commentaar naar keuze verloot. De resultaten worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet op individueel niveau teruggekoppeld.

Klik hier om deel te nemen. Wij danken u bij voorbaat voor de genomen moeite.