Symposium ‘De nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen'

Gepubliceerd op 7 oktober 2016

Door overweldigende belangstelling zijn de plaatsen voor het symposium De nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen in de praktijk op 10 november helaas vergeven, maar we organiseren een tweede symposium op 8 december. Deze dag start wederom met een inleiding rondom toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging. Daarna kunt u een keuze maken uit vier workshops voor hulp bij implementatie in uw praktijk. Onderstaand vindt u meer informatie.

Toename van het aantal patiënten met comorbiditeit, nieuwe technische mogelijkheden, een verkorte ligduur, toenemende focus op kostenbeperking en een steeds mondigere patiënt - al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de zorg steeds complexer wordt. Bovendien wordt het coördineren van zorg en samenwerken in de keten steeds belangrijker.

De nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen in de praktijk

Om goed in te kunnen spelen op deze veranderende omstandigheden, is een nieuwe beroepenstructuur opgesteld met een helder onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen. Verankering in de Wet BIG volgt en vanaf 2020 zal de nieuwe generatie verpleegkundigen vanuit de vernieuwde opleidingen instromen. Naar verwachting krijgen de huidige verpleegkundigen tot en met 2024 de tijd om zich te laten herregistreren in één van beide nieuwe beroepsgroepen in het BIG-register. Dit betekent dat het onderscheid ook in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd moet zijn.

Complexe transitie

Het implementeren van de nieuwe beroepsprofielen in de dagelijkse praktijk is een complexe transitie die veel vragen oproept:

  • Hoe vertalen we de nieuwe beroepsprofielen naar functieprofielen met een helder onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen?
  • Hoe bepalen we per afdeling de benodigde mix tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen?
  • Welke rol geven we de raad van bestuur en medici in dit vraagstuk?
  • Hoe zorgen we voor een veilige cultuur waarin geëxperimenteerd mag worden met de nieuwe inrichting van zorg en onderverdeling tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen?

Tijdens het symposium ‘De nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen in de praktijk’ biedt Berenschot u en uw collega’s de gelegenheid om op een interactieve manier met deze vragen aan de slag te gaan. Doel is te zorgen voor een succesvolle implementatie van de nieuwe beroepsprofielen.