Berenschot publiceert: Een collectieve selfie, beter zicht op Beeldende Kunst

Gepubliceerd op 4 oktober 2016

Welke gegevens zijn er beschikbaar over musea voor de beeldende kunst? Hoeveel presentatie-instellingen zijn er in Nederland? Langs welke kanalen verkoopt een kunstenaar zijn werk?

Om deze vragen te beantwoorden en zicht te krijgen op nog openstaande vragen heeft Berenschot in opdracht van het Mondriaan Fonds en BKNL alle beschikbare gegevens over de beeldendekunstsector in Nederland in beeld gebracht. De uitkomsten zijn niet gering: door de bezuinigingen op cultuur en de economische crisis zijn de nodige galerieën gesloten en is het aantal beeldend kunstenaars afgenomen. Ook het aantal afgestudeerde kunstenaars dat aan de slag gaat in de eigen sector, is in vier jaar tijd gedaald van 71% (2010) naar 44% (2014).