Webinar ‘Reorganisaties vanuit HR perspectief: de toegevoegde waarde van HR’

Gepubliceerd op 27 oktober 2016

Bij een reorganisatie word je als HR nogal eens voor voldongen feiten gesteld. Als je niet oppast, is het plan al uitgestippeld en mag jij het nog ‘even’ regelen. Voor je het weet, ben je in een operationele rol beland in een toneelstuk waar jij geen regie op hebt. En dat terwijl je ook een volwaardig strategisch partner had kunnen zijn.

Waar ligt de toegevoegde waarde van HR om van de reorganisatie een succes te maken? Wat wordt er in de verschillende fasen van je verwacht en hoe ga je om met de verschillende stakeholders en belangen?

Deze vraagstukken staan centraal in het webinar ‘Reorganisaties vanuit HR-perspectief’, dat plaatsvindt op donderdag 10 november van 11.30 tot 12.00 uur. Voormalig Berenschot-adviseur Marieke Visser geeft inzicht in de spanningsvelden waar HR mee te maken krijgt en de rollen die HR kan vervullen om op al deze terreinen het verschil te maken.

Het webinar maakt deel uit van de serie maandelijkse webinars waarin HR-experts van Berenschot in samenwerking met Skillstown (voorheen: HEMA academie) zich sterk maken voor kennisdeling omtrent HR-gerelateerde onderwerpen.

Spreker: Marieke Visser

Marieke Visser begeleidde als voormalig Berenschot-adviseur adviestrajecten op het gebied van organisatie-inrichting en reorganisaties, functieanalyse, competentie- en performance management en arbeidsvoorwaarden.

Haar specialisme ligt in de HR-aspecten van reorganisaties, waaronder het doorvertalen van de ‘nieuwe’ organisatie naar functiegebouw en -transitie, het ontwikkelen en uitvoeren van het sociaal plan, het ontwikkelen van een passend HR-instrumentarium en het uitvoeren van brede HR-impactanalyses ter voorbereiding van besluitvorming.