Werkgevers logistiek op zoek naar ICT’ers

Gepubliceerd op 20 oktober 2016

Automatisering is voor veel bedrijven een cruciale factor geworden in de bedrijfsvoering, zo ook in de logistieke sector. Nu de economie aantrekt, hebben vervoers- en opslagbedrijven moeite de juiste mensen binnen te halen, blijkt uit recent onderzoek.

Het aantal vacatures stijgt, de werkloosheid daalt en de vraag naar arbeid zit nu al negen kwartalen achtereen in de lift. De arbeidsmarkt wordt dus krapper en dat leidt ertoe dat ruim een derde van de HR-professionals momenteel knelpunten ervaart bij de werving van nieuwe medewerkers. Dat is een van de uitkomsten van het HR Trends 2016-2017 onderzoek van Berenschot.

Automatisering zorgt voor onbalans

Daarnaast zijn door de toenemende automatisering veel banen verdwenen, terwijl de vraag naar ICT’ers juist enorm is gestegen. “En zó erg, dat er momenteel sprake is van een onbalans tussen het aantal mensen dat een IT-opleiding volgt en de vraag die is ontstaan”, aldus Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HCM bij Berenschot,

De logistieke sector vormt daarbij geen uitzondering. “De verwachtingen van consumenten liggen steeds hoger. Next day delivery is de standaard, maar straks is dat same day. Om dit mogelijk te maken, moeten bedrijfsprocessen efficiënter worden ingericht. Waar is nog vrachtautocapaciteit over en waar wordt vracht aangeboden?”, aldus Van der Spek. “Bedrijven die dit soort diensten willen leveren, vallen meer en meer terug op de juiste software. Dus de ICT’er is degene die de logistieke processen kan optimaliseren en ook nog eens de operationele kosten kan reduceren.”

Imago logistieke sector medebepalend

Het imago van de logistieke sector is eveneens een reden voor het tekort aan ICT’ers, meent Van der Spek. “ICT’ers hebben de banen voor het kiezen. Imago of hoe innovatief een sector is, speelt dan natuurlijk mee in hun afweging. Gaan ze bij een fancy bedrijf aan de slag of bij een minder bekende logistiek dienstverlener? Als je niet uitkijkt, denken ze dat je de hele dag met vrachtauto’s bezig bent.”

Storytelling steeds belangrijker

Hoe komen bedrijven in vervoer en opslag nu toch aan de broodnodige ICT’ers? “Het gaat om de boodschap in de vacature”, stelt Van der Spek. “Vroeger waren prima arbeidsvoorwaarden en een leuk team voldoende om iemand over de streep te trekken. Tegenwoordig draait alles om storytelling: uitstralen wat er in het bedrijf gebeurt en welke bijdrage je van de kandidaat verwacht.”

Het advies van Van der Spek is dan ook de hele wereld van logistieke planningssystemen en elektronisch berichtenverkeer te schetsen. “Duidelijk maken dat het eigenlijk één grote speeltuin is voor een ICT’er. Kortom, een wervingscampagne die is toegesneden op jouw deel van de arbeidsmarkt en die de inhoud van de baan en de uitdagingen goed duidelijk maakt. Daar zijn ICT’ers gevoelig voor.”

Meer informatie?

Dit is een samenvatting van een artikel dat is verschenen in EVO Logistiek. Het volledige artikel kunt u hier (pdf, 1.1 MB) teruglezen. Meer weten over de laatste (HR-)trends en hoe u deze kunt vertalen naar uw bedrijfsspecifieke situatie? Neem dan contact op met Hans van der Spek voor een vrijblijvende afspraak!