Werkt u al talentgericht?

Gepubliceerd op 28 oktober 2016

Hoe zorgen organisaties ervoor dat ze de talenten van hun medewerkers optimaal benutten? En hoe creëren ze vervolgens een omgeving om dat talent te etaleren? Twee vragen die aan de orde komen bij het onderzoek van Berenschot en HR Strategie naar de manier waarop organisaties inzetten op talentgericht werken. Daarnaast wordt deelnemers gevraagd naar successen en kansen op dit vlak.

Bent u benieuwd waar voor uw organisatie kansen en uitdagingen liggen als het gaat om talentgericht werken? Doe dan mee aan de enquête en vermeld uw mailadres, dan krijgt u de resultaten van dit onderzoek toegestuurd. Indien gewenst, kunt u een vrijblijvend gesprek aanvragen om de resultaten met ons door te nemen en te vertalen in concrete uitdagingen.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Alvast hartelijk dank voor uw deelname!