Ketenpartijen ondertekenen convenant voor schoner water in Amsterdam

Gepubliceerd op 9 september 2016

Amsterdam slaat als eerste stad van Nederland samen met partijen in de keten de handen ineen voor schoner water in en rond de stad. Op de hoogste verdieping van het Havengebouw werd namelijk op 7 september door de gemeente Amsterdam, Waternet, NRK, PlasticsEurope, de Plastic Soup Foundation, het Havenbedrijf Amsterdam en Berenschot de handtekening gezet onder het samenwerkingsconvenant ‘Schone wateren in en rond Amsterdam’.

Schone wateren in en rond Amsterdam

Het programma ‘Schone wateren in en rond Amsterdam’ is een reactie op de hoeveelheid drijfvuil dat zich momenteel in de Amsterdamse wateren en op walkanten bevindt. Deze zogeheten ‘lokale plastic soep’ is niet alleen schadelijk voor de leefbaarheid van Amsterdam, maar kan ook veel milieu gerelateerde problemen veroorzaken. Het samenwerkingsconvenant ‘Schone Wateren in en rond Amsterdam’ brengt hier middels een driejarig programma verandering in. Zo richt het programma zich op de ontwikkeling van duurzame Amsterdamse waterflessen voor toeristen en inwoners, worden er de komende jaren extra watertappunten gerealiseerd en wordt tweemaal per jaar een actie georganiseerd waarbij na evenementen (zoals Koningsdag en de Canal Parade), plastic uit de grachten wordt gevist. Ook wordt aandacht besteed aan PR ten behoeve van preventie van watervervuiling (denk aan communicatie gericht op het hervullen van waterflesjes) en voeren de partijen gezamenlijk onderzoek uit naar hoe de schoonmaak effectiever kan worden uitgevoerd. Hierbij wordt onder andere gekeken naar een structurele vermindering van drijfvuil in het Noordzeekanaal en het IJ. Het uitgangspunt van deze acties is dat opgehaald afval op een andere manier kan worden hergebruikt.

Het convenant werd ondertekend door Arjan van Gils (gemeentesecretaris van Amsterdam), Jacqueline Kramer (voorzitter Plastic Soup Foundation), Steven van Rossum (sectordirecteur Waternet), Erik de Ruijter (directeur Beleid en Advies NRK), Petra Ronda (communicatiemanager PlasticsEurope), Eduard de Visser (directeur Strategie & Innovatie Havenbedrijf Amsterdam) en Ber Damen (voormalig directeur Berenschot).