Myrte Ferwerda (managing director Berenschot) Raad van Toezicht Vitras


Per 1 september is Myrte benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Vitras. Zij vervangt daarmee mevrouw Daniëlla Buis die haar functie tot 1 juli jl. heeft uitgevoerd. Myrte Ferwerda is managing director bij Berenschot in Utrecht. In deze functie begeleidt zij transities in de zorgsector en is zij adviseur en coach voor bestuurders/directeuren in de Zorg en trainer in kwaliteitsverbetering en leiderschap bij managementteams.

Myrte Ferwerda_groot

Als verandermanager van grote transities is zij bekend met de veranderende zorgomgeving en de consequenties die dit met zich mee brengt voor cliënten en organisatie.

Samenstelling Raad van Toezicht en bezoldiging

  • Lex van den Ham (voorzitter)
  • Myrte Ferwerda (op voordracht van de Cliëntenraad).
  • Martine Boon
  • Erwin Capitain
  • Mary Groenewoud

Vitras

Vitras biedt thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en gerelateerde diensten in de regio Utrecht.