Tweede tender SREFONDS geopend tot en met 30 september 2016

Gepubliceerd op 9 september 2016

Het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven (SREFONDS) subsidieert (tweejaarlijks) projecten die de economie in de regio versterken. Het gaat om vernieuwende projecten die aantoonbaar een economisch toegevoegde waarde leveren op het gebied van werkgelegenheid, innovatie, versterking van de concurrentiepositie, verbetering van het vestigingsklimaat en/of duurzame ontwikkeling van de regio. Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met John Eisses via 030-291 6874, Berenschot helpt u graag verder.

Het stimuleringsfonds subsidieert (tweejaarlijks) projecten die de economie in de regio versterken. Het gaat om vernieuwende projecten die aantoonbaar een economisch toegevoegde waarde leveren op het gebied van werkgelegenheid, innovatie, versterking van de concurrentiepositie, verbetering van het vestigingsklimaat en/of duurzame ontwikkeling van de regio.

Doelgroep

Samenwerkingsverbanden van ondernemers, kennisinstellingen en/of gemeenten kunnen subsidie aanvragen. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 2 partners uit de regio Eindhoven: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Type projecten

Het SRE-Stimuleringsfonds biedt subsidie voor  twee soorten projecten.

1. Aanjaagprojecten

Dit zijn projecten waar nog enkele stappen moeten worden gezet voordat er sprake is van een concreet innovatief product of een innovatieve dienst. Het gaat daarbij om studies, voorbereidingsactiviteiten, verkenningen en pilots.

2. Uitvoeringsprojecten

Uitvoeringsprojecten zijn een stap verder dan aanjaagprojecten. Het doel van het project is duidelijk, op welke wijze en met wie, maar er ontbreekt een stuk financiering om tot uitvoering te komen.

Bijdrage

Bij aanjaagprojecten bedraagt het maximale steunpercentage 50% van de subsidiabele projectkosten, met een maximumbedrag van 50.000 euro.

Bij uitvoeringsprojecten bedraagt het maximale steunpercentage 15% van de subsidiabele kosten. Voor de subsidiëring van uitvoeringsprojecten geldt geen maximumbedrag.

Deadline:

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 september 2016.


Meer lezen over subsidieadvies?