Werkgever wil pensioengerechtigde medewerker langer in dienst houden

Gepubliceerd op 13 september 2016

Ruim een kwart van de HR-professionals (26%) wil pensioengerechtigde medewerkers langer in dienst houden. Hiermee maken ze gebruik van de regeling die dit mogelijk maakt en per 1 januari 2016 is ingegaan. Organisaties blijken met name bang om kennis, ervaring en competenties te verliezen als de babyboomgeneratie met pensioen gaat. Zij willen de kennis en ervaring van pensioengerechtigde medewerkers onder meer gebruiken om nieuwe medewerkers op te leiden.

Dit blijkt uit ‘HR Trends 2016-2017’, een onafhankelijk en representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 1.000 Nederlandse HR-professionals. HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

Ervaring gewild

Als motivatie om medewerkers met aangepaste arbeidsvoorwaarden langer in dienst te houden, telt hun ervaring om nieuwe medewerkers op te leiden het zwaarst (15%), gevolgd door het gebrek aan een geschikte opvolger (8%), krapte op de arbeidsmarkt (5%) en de gunstige arbeidsvoorwaarden (4%). Door de nieuwe Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is het per 1 januari mogelijk om werknemers ook na de pensioengerechtigde leeftijd in dienst te houden.

“Het langer gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring van oudere werknemers is een interessante ontwikkeling,” zegt Dik van Leeuwerden, bij ADP verantwoordelijk voor alle kennis over wet- en regelgeving op het gebied van HR en salarisverwerking. “Om dit in de praktijk goed te laten verlopen, zijn goede afspraken tussen werkgevers en werknemers belangrijk, maar ook oog voor de ‘papierwinkel’ is van belang. Vaak moet er bijvoorbeeld een nieuw contract worden opgesteld, terwijl in andere gevallen het bestaande contract gewoon door loopt.”

Regeling meest populair in transportsector en gezondheidszorg

Binnen de sectoren Vervoer en Opslag, Gezondheids- en Welzijnszorg en Industrie blijkt de regeling het meest populair. Respectievelijk geeft tussen de 43% en 30% van de HR-professionals binnen deze sectoren aan gebruik te willen maken van de regeling met als voornaamste reden het willen opleiden van nieuwe medewerkers, ‘learning on the job’. Bij de sector Vervoer & Opslag spelen ook de gunstige arbeidsvoorwaarden van deze regeling een rol.

Onder de HR-professionals leeft niet per se de intentie om pensioengerechtigde medewerkers langer in dienst te houden wanneer krapte aan de orde is of wordt verwacht. Alleen voor de functiegroepen Techniek & Onderhoud en Productie & Operations blijkt HR vaker van plan te zijn om gebruik te maken van de regeling naarmate er meer problemen bij de werving wordt ervaren. Niet voor alle functiegroepen en sectoren waar krapte aan de orde is of wordt verwacht, bestaat de intentie om pensioengerechtigde medewerkers langer in dienst te houden. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met een (vak)inhoudelijke mismatch tussen behoefte en aanbod,” aldus Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HCM bij Berenschot.

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid prioriteit in 2017

Langer doorwerken vraagt om extra aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Net als in voorgaande jaren blijkt dat dit HR-thema voornamelijk een prioriteit van ‘volgend jaar’ is. Desondanks kruipt het onderwerp ieder jaar hoger op de agenda en is het inmiddels uitgegroeid tot meer dan een uitgestelde ambitie. Van de ondervraagde HR-professionals geeft bijna één derde (30%) aan dat het thema één van de gestelde prioriteiten voor dit jaar is. Voor 2017 geeft 29% aan dat het opzetten en bijstellen van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid zelfs de hoogste prioriteit heeft.

Over het onderzoek

HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR-professionals in Nederland naar de inhoud en de beloning van de HR-functie. In het onderzoek zijn niet alleen HR-verantwoordelijken in loondienst ondervraagd, maar ook directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs. Er deden 809 HR-verantwoordelijken aan het onderzoek mee. HR Trends 2016-2017 is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op 11 oktober tijdens HR Live, hét vakevent voor HR-managers, HR-directeuren en HR-professionals.


Infographic HR Trends 2015 - 2016