Verkenning datagedreven sturing in gemeenten

Gepubliceerd op 4 april 2017

Het A+O fonds Gemeenten heeft onlangs een onderzoek afgerond naar de verwachte impact van datagedreven sturing in gemeenten. De uitkomsten staan beschreven in de gelijknamige publicatie, waaraan ook de managing directeur van Berenschot Intellerts Martin Haagoort en Berenschot-associé Henk Wesseling hun medewerking verleenden. In de publicatie zijn onder andere de door Henk en Martin opgezette en gegeven colleges verwerkt.

Technologische ontwikkelingen plus de omvang en snelheid waarmee gegevens beschikbaar komen, nemen steeds verder toe. Ook gemeenten ontdekken de waarde van gegevens en gebruiken deze om hun beleid te onderbouwen en te verbeteren. Daardoor is beleid steeds meer gebaseerd op feitelijke waarnemingen en veel minder op aannames en veronderstellingen.

Om te achterhalen hoe datagedreven sturing de gemeentelijke organisatie, de dienstverlening en het werk zal beïnvloeden, organiseerde het A+O fonds afgelopen najaar een leernetwerk. Hierbij werd aandacht besteed aan aanpak, betrokkenen, draagvlak, privacy en competenties van medewerkers.

Dit jaar organiseert het A+O fonds workshops en leerbijeenkomsten om gemeenten verder te ondersteunen bij datagedreven werken. De kennis die daaruit voortvloeit, zal worden verspreid onder alle gemeenten.