1000 dagen Participatiewet: wat werkt en wat niet?


Na 1.000 dagen Participatiewet is het tijd om de balans op te maken. Wat werkt en waarom? Met deze insteek organiseerde Berenschot op 6 december een conferentie met als sprekers Fer Nieuweboer (Ministerie SZW) en Rob Slagmolen (VNO-NCW). Dagvoorzitter Maarten Adelmeijer (Berenschot) leidde de forumdiscussie.

Paul Schenderling (Berenschot), Boukje Cuelenaere (Centerdata) en Hubert Zuurbier (Inspectie SZW) presenteerden hun onderzoeken naar ervaringen van werkgevers, gemeenten en werkzoekenden. Aansluitend waren er 10 workshops, waaronder ‘Hoe verbeter je matching’, ‘Werk bespaart Bijstand’, ‘overheid en quotum’ en ‘Detacheren vanuit de Participatiewet’. 100 deelnemers uit gemeenten, UWV en werkgevers namen deel. Vanwege de overweldigende belangstelling is een tweede sessie gepland op 19 januari, die inmiddels ook vol is.

Inmiddels zijn de drie onderzoeken aangeboden aan de Tweede Kamer en openbaar.