Arbeidsmarkt fiscalisten: meer arbeidsmobilisten


Van grote turbulentie op de arbeidsmarkt voor fiscalisten is  geen sprake. Wel zijn meer medewerkers op zoek naar een andere baan, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Werken in de Fiscaliteit

Het aantal ‘arbeidsmobilisten’ onder de respondenten steeg namelijk tot 21% (16% in 2016). Het gemis aan ontwikkelingsmogelijkheden is daarbij de voornaamste drijfveer. Ruim de helft van de respondenten geeft aan benaderd te zijn door een headhunter. Salaris is voor fiscalisten een minder belangrijke motivatie. “Iets minder dan de helft van de respondenten ervaart de arbeidsvoorwaarden als minimaal marktconform, een afname ten opzichte van vorig jaar. 48% zag het salaris stijgen en 56% verwacht dat (ook) komend jaar. Beide percentages liggen hoger dan in 2016”, aldus Hans van der Spek MMC RI, Manager Kenniscentrum HCM bij Berenschot en verantwoordelijk voor de uitvoering van het jaarlijkse onderzoek Werken in de Fiscaliteit.

Ontwikkelingsmogelijkheden vormen tevens een bron van zorg. 18% van de respondenten is negatief over de eigen inzetbaarheid met het oog op het langer doorwerken. 62% van de respondenten ervaart voldoende initiatief van de werkgever als het gaat om het schetsen van een visie en de kansen in de toekomst, terwijl duurzame inzetbaarheid hét beleidsthema is voor 2017 en 2018 volgens het HR-trendonderzoek van Berenschot. Demotie wordt in datzelfde trendonderzoek genoemd als een van de mogelijke instrumenten voor duurzame inzetbaarheid. Een op de drie respondenten van deze editie Werken in de Fiscaliteit is bereid om op latere leeftijd een functie te aanvaarden met minder verantwoordelijkheid en dan salaris in te leveren.

wif 2017 (2)