Handreiking detacheren voor de doelgroep Participatiewet

Gepubliceerd op 22 december 2017

In opdracht van Cedris organiseerde Berenschot een leernetwerk rondom het thema ‘detacheren voor de doelgroep Participatiewet’. Wat zijn de behoeften van werkgevers, welk perspectief biedt u de doelgroep, en waar moet u als gemeente allemaal aan denken voor u van start gaat met het inzetten van detacheren voor deze doelgroep?

Grofweg zijn er drie ontwikkelingen die maken dat het zinvol kan zijn om detacheren in te zetten voor de nieuwe doelgroepen van de Participatiewet:

  • Werkgevers zoeken naar flexibele instrumenten;
  • Gemeenten zoeken instrumenten om meer arbeidsbeperkten naar werk te begeleiden;
  • De doelgroep Participatiewet zoekt duurzaam werk met passende ondersteuning.

Vanuit deze drie perspectieven – werkgevers, gemeenten en werkzoekenden – is vervolgens het gesprek aangegaan. Zo’n twintig sociale werkbedrijven en sociale diensten namen deel aan een drietal werkateliers om ervaringen en vraagstukken rondom het thema detacheren met elkaar te bespreken.

De resultaten hiervan zijn te vinden in de handreiking Nieuwe doelgroepen, geijkte instrumenten (pdf, 2.8 MB).

Presentaties conferentie: Detacheren onder de Participatiewet

De handreiking is gepresenteerd tijdens een conferentie bij Cedris. De presentaties die tijdens deze conferentie gegeven zijn, vindt u hier: