Expeditie Bangladesh succesvol afgerond


Zes adviseurs hebben voor ontwikkelingshulporganisatie VSO onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen lokale boeren in Bangladesh en hoe deze het beste kan worden vormgegeven. Het onderzoek vond plaats in het kader van de Expeditie, een initiatief van Berenschot waarin ervaren adviseurs zichzelf op de proef kunnen stellen in een uitdagende opdracht op onbekend terrein.

In Bangladesh lopen meerdere langjarige VSO-projecten voor het verbeteren van de positie van vrouwen en van inkomen uit de landbouw. Een van deze projecten is het Growing Together-project: het stimuleren van samenwerking tussen en kennisoverdracht aan lokale boeren. De sponsoring van dit project stopt medio 2018 en de uitdaging voor VSO is om het huidige coöperatieve model om te zetten in een social franchise model, waarmee de kosten binnen de keten terugverdiend worden.

De Expeditie sluit aan bij de aspiraties van Berenschot op het vlak van maatschappelijk betrokken ondernemen. Tevens biedt dit initiatief ervaren adviseurs een unieke gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen door het uitvoeren van een opdracht binnen een afwijkende context en setting. Onder begeleiding van een teamcoach slaagden de adviseurs erin het gevraagde businessmodel op te leveren, en dit te voorzien van observaties en aanbevelingen voor de vervolgstappen in de voorgenomen transitie van ontwikkelingshulpprogramma naar social franchise. Aan het Expeditie-team werd niet alleen gevraagd om een business model te ontwikkelen voor het Social Franchise concept, maar ook om met aanbevelingen te komen die bijdragen aan het succesvol maken van de vervolgstappen in de voorgenomen transitie van ontwikkelingshulpprogramma naar een sustainable Social Franchise. Daarnaast hebben ze eveneens hun persoonlijke en groepsleerdoelen weten te realiseren.

vso

Het expeditie-team in gesprek met één van de Farmer Groups

vso project

Het expeditie-team op bezoek bij een van de projecten