Logistieke arbeidsmarkt trekt merkbaar aan


Het merendeel van Logistiek Nederland ziet de arbeidsmarkt aantrekken. Het aantal vacatures stijgt en steeds meer collega’s veranderen van baan. Dat blijkt uit het Salaris- en Loopbaanonderzoek 2017 dat werd uitgevoerd door de vereniging van Logistiek managers (vLm) en Berenschot.

Logistici ervaren een verbetering van de eigen positie op de arbeidsmarkt en zijn vaker op zoek naar een andere baan. Wat opvalt ten opzichte van voorgaande jaren is dat vooral de hoogte van het salaris genoemd wordt als belangrijkste drijfveer om elders aan de slag te gaan. De respondenten werden bevraagd over tal van aspecten die te maken hebben met de (beleving van de) positie op de arbeidsmarkt, ontwikkeling van hun arbeidsvoorwaarden en de positie als werknemer.

Aan het vLm Salaris- en Loopbaanonderzoek 2017 namen bijna 300 respondenten deel, logistiek managers van wie (slechts) 15% vrouw, gemiddelde leeftijd 42 jaar met 10 jaar werkervaring en 5 jaar werkzaam voor de huidige werkgever. De respondenten zijn grotendeels hbo-geschoold (56% hbo, 36% wo); veelvoorkomende afstudeerrichtingen zijn Logistiek en Economie (20%), Bedrijfskunde (17%) en Logistieke en Technische Vervoerskunde (11%). Prominente sectoren waarbinnen de respondenten werkzaam zijn: Industrie (26%), Vervoer en Opslag (21%) en Groot- en Detailhandel (16%)

Het vLm Salaris - en Loopbaanonderzoek is een initiatief van vLm samen met Logistiek Magazine. Berenschot, dat ook voor een tiental andere beroepsgroepen vergelijkbare (arbeids)marktverkenningen uitvoert, verzorgde de analyse van de uitkomsten en de rapportage.

Meer weten?

Download dan de rapportage van het Salaris- en Loopbaanonderzoek 2017 (pdf, 409 kB) of de gehele vLm-special. (pdf, 4.5 MB)