Berenschot biedt zorgaanbieders V&V handvatten correct registreren en declareren

Gepubliceerd op 21 december 2017

In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft Berenschot een onderzoek uitgevoerd naar de compliance ten aanzien van het registreren en declareren van zorg bij aanbieders van intra- en extramurale verpleging en verzorging. Het onderzoek resulteerde in een algemene schets en handvatten voor verbetering.

De hervorming van de langdurige zorg in 2015 heeft veel zorgaanbieders onder druk gezet. De transitie naar financiering vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maakt registreren en declareren conform de wet- en regelgeving moeilijker. Niet alleen moeten zorgaanbieders met meer partijen contracten afsluiten (naast zorgkantoren nu ook zorgverzekeraars en gemeenten), ze hebben ook te maken met verschillende specificaties van regels die deze partijen opleggen.

Deze veranderingen hebben geleid tot uitdagingen in de administratie en bedrijfsvoering van zorgaanbieders van intra- en extramurale verpleging en verzorging. Het rapport Compliant registreren en declareren – Handvatten voor zorgaanbieders van intra- en extramurale verpleging en verzorging biedt inzichten en handvatten om beter grip te krijgen op de uitdagingen. Het rapport kan ondersteuning bieden bij het verbeteren van de bedrijfsvoering en daardoor (in)direct ook de kwaliteit van zorg.