Netwerkmeeting industrie in het teken van inkoop

Gepubliceerd op 6 december 2017

Eind vorige maand vond een bijeenkomst plaats van het Industrienetwerk van Berenschot in Papendrecht. Onderwerp was onder meer het sourcing-beleid in de semicon en de vliegtuigbouw, twee sectoren waar Nederland een grote rol in speelt.

Mark van Spall (Senior Director Strategic Sourcing, ASML) gaf een presentatie over Strategic Sourcing bij ASML. Hans Büthker (CEO, GKN Aerospace / Fokker) reageerde vanuit GKN en de situatie in de vliegtuigbouw supply chain. Aansluitend werd er onder leiding van Joes Wigman (Managing director, Berenschot) een aantal stellingen besproken.

De verschillen tussen beide industrieën bleken groot, maar er waren zeker ook overeenkomsten. Een van de conclusies was dat de ontstaansgeschiedenis van bedrijven nog lang invloed heeft op het sourcing-beleid. Bepaalde competenties zijn van oudsher in huis, andere juist niet. Soms levert een leverancier kennis en / of producten die men eigenlijk liever in huis heeft en daar moet een goede werkbare oplossing voor gevonden worden.

Verder bleek dat het leveranciersbeoordelingsmodel QLTC nog steeds goed werkt voor ASML; beoordeling op kwaliteit (Q), logistiek (L), technologie (T) en kosten (C), met kosten als resultante van de eerste drie factoren. Hierbij rees een interessante discussie over de ‘wet van Moore’ in de semicon rondom de sterke kosten gedreven factor die de innovatie in de vliegtuigbouw aanjaagt: de ‘cost per seat’.

De volgende bijeenkomst van het industrienetwerk staat gepland voor april 2018.

Impressie van de bijeenkomst

Mark van Spall - Senior director Strategic Sourcing ASML

Mark van Spall (ASML)

Hans Büthker (GKN Aerospace / Fokker)

Hans Büthker (GKN Aerospace / Fokker)


ASML