Tags

Berenschot wint aanbesteding Auditteam Voetbal en Veiligheid

Gepubliceerd op 1 februari 2017

Berenschot heeft de Europese aanbesteding gewonnen voor de ondersteuning van het Auditteam Voetbal en Veiligheid. Dit auditteam adviseert gemeenten, politie, Openbaar Ministerie profclubs en de voetbalbond KNVB over de aanpak van voetbalvandalisme en voetbalgeweld.

Het auditteam heeft drie taken. Het voert gevraagd en ongevraagd feitenonderzoek uit naar ingrijpende incidenten van voetbalvandalisme en/of voetbalgerelateerd geweld. Verder doet het thematisch onderzoek naar ontwikkelingen en trends, onder andere gerelateerd aan de vijf speerpunten zoals benoemd in het project Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal. En tot slot geeft het auditteam concrete adviezen en aanbevelingen op basis van onderzoek/audits naar de wijze waarop betaald voetbal organisaties, gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie lokaal invulling geven aan toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal.

Berenschot gaat het auditteam de komende twee jaar ondersteunen bij het uitvoeren van de taken, met mogelijkheid tot verlenging met nog eens twee keer een jaar.