Handreiking gemeenten ‘kwetsbare jongeren van school naar werk’

Gepubliceerd op 17 februari 2017

Door de invoering van de Participatiewet én de aangescherpte toegang tot de Wajong is een grote groep kwetsbare jongeren sinds 2015 voor begeleiding naar werk of een uitkering aangewezen op de gemeente in plaats van het UWV. Berenschot onderzocht de succesfactoren bij de Noord-Limburgse aanpak en verwerkte de uitkomsten in een handreiking voor gemeenten.

Het onderzoek betreft jongeren van 15 tot 27 jaar in de uitstroomfase van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PrO) en het Entreeonderwijs. Ze zijn kwetsbaar omdat ze, anders dan hun meeste leeftijdsgenoten, te maken hebben met beperkingen. Voor deze groep jongeren is doorstroom naar werk of vervolgonderwijs in de praktijk nog niet altijd vanzelfsprekend. Met dit onderzoek wil Berenschot een bijdrage leveren aan de meer inclusieve arbeidsmarkt voor deze groep die de Participatiewet beoogt.

In het onderzoek brengt Berenschot de ervaringen in kaart van dertig jongeren die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd, plus de verschillende routes die zij daarbij hebben doorlopen. De gesprekken met de jongeren zelf, waarin hen gevraagd is wat hen heeft geholpen op hun route en wat juist niet, vormen de basis van dit onderzoek. Die ervaringen waren vervolgens het vertrekpunt voor vervolggesprekken met professionals van scholen en gemeenten en UWV, met werkgevers en met ouders.

Wilt u weten welke succesfactoren uit de Noord-Limburgse aanpak bruikbaar zijn voor uw gemeente? Of wenst u meer achtergrondinformatie over het onderzoek? Download dan het rapport. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met één van onze adviseurs.