Tags

We kunnen de tuinbouw slimmer maken

Gepubliceerd op 28 februari 2017

Adviesbureau Berenschot is in februari 2017 een onderzoek gestart naar de kansen en belemmeringen voor internet of things en big data in de eerste schakels van de tuinbouwketen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Rick Bakker, student aan de hogeschool Inholland. Het onderzoek loopt nog tot juni.

Wij zoeken Nederlandse zaadveredelaars, plantenkwekers, telers en technologiebedrijven die aan ons onderzoek mee willen doen. De focus ligt daarbij op de gewassen tomaat, paprika en komkommer. Wij vragen een uur van uw tijd voor een interview. Als beloning krijgt u van ons een samenvatting van het onderzoeksrapport.

Onderaan dit bericht leest u hoe u mee kunt doen.

Waarom is dit onderzoek relevant?

Nederland heeft in de wereld een vooraanstaande positie in de high-tech voedingstuinbouw. Dat maakt ons land uitermate geschikt als proeftuin voor ‘state of the art’ toepassing van internet of things en big data analytics. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om fenotypisch gedrag in verschillende teelten, informatie per plant, teelt- en arbeidsanalyse, gewasbescherming, geavanceerde oogstprognoses, bewaring, productkwaliteit, logistieke sturing en/of trends in de marktvraag.

In potentie ontstaan door internet of things en big data veel kansen voor ketensamenwerking, nieuwe verdienmodellen en een versnelling van innovatie, waardoor de concurrentiekracht van alle spelers in de keten toeneemt. Een paar voorbeelden:

  • De veredelaar ontvangt real time data over de prestaties van het product bij telers en combineert dit met databases over teeltbeleid, weersomstandigheden, bemesting, gewasbescherming etc. Analyse van deze data is waardevolle input voor veredelingsprogramma’s, waardoor innovatie versneld kan worden.
  • Plantenkwekers en telers kunnen op basis van gedetailleerde data de ideale groeiomstandigheden bepalen, wat tevens leidt tot preciezere oogstprognoses. Via geanonimiseerde benchmarks en uitgekiende dashboards kan op ieder moment van de dag de eigen prestatie vergeleken worden met die van de andere telers.
  • Voor technologiebedrijven zijn de voordelen evident, omdat zij de hard- en software leveren. Betere samenwerking met de keten leidt tot een versnelling van hun innovatieproces en een betere aansluiting met de markt.

Kansen pakken en belemmeringen wegnemen

Hoewel de voordelen evident zijn, lijkt het alsof bedrijven nog schoorvoetend in de nieuwe technologische mogelijkheden investeren. Om nog maar te zwijgen van de uitwisseling van data en datagedreven sturing van bijvoorbeeld logistieke systemen, die nog in de kinderschoenen lijkt te staan. Hierdoor blijven er mogelijk kansen liggen, wordt er onvoldoende doorgepakt en dreigt Nederland de boot te missen.

Dit roept vragen op. Is onze indruk juist en zo ja, hoe komt dat? Is het nu zo dat de potentie wordt over- of onderschat? Hoe kunnen partijen belemmeringen overwinnen en kansen pakken, en wat is daar voor nodig?

Meedoen?

Bent u werkzaam bij een veredelaar, plantenkweker, teler of technologiebedrijf? En richt u zich op de tomaten-, paprika- of komkommermarkt? Ik nodig u dan van harte uit om mee te werken aan ons onderzoek. Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande mailadressen of telefoonnummers.

Edwin Lambregts, e.lambregts@berenschot.nl, +31 (0)6 542 60 029

Rick Bakker, r.bakker@berenschot.nl, +31 (0)6 222 11 053