Berenschot kartrekker themagroep 99vanUtrecht

Gepubliceerd op 3 januari 2017

Ruim 100 belangstellenden bezochten vrijdag 16 december  de kick-off bijeenkomst van de 99vanUtrecht. Tijdens de bijeenkomst van dit Utrechtse netwerk van inclusieve werkgevers werd bekend dat Berenschot Inclusief de kar gaat trekken bij de themagroep Wet- en regelgeving.

“Vanuit mijn werkveld heb ik een brede kijk op alle wet- en regelgeving. Daarnaast sta ik vanwege de afspraken over social return on investment (SROI’s) in contact met de publieke kant”, verklaart projectleider Ingrid Beukman.

Sjoerd van der Maaden van ICT bedrijf Specialisterren sloot zich gelijk aan bij de themagroep. Het voltallige personeelsbestand van dit bedrijf, gespecialiseerd in het testen van software, heeft een vorm van autisme. Beukman: “Het is belangrijk om elkaar als bestuurders en werkgevers te versterken, elkaar op te zoeken, te adviseren en samen knelpunten op te lossen.”

De themagroep Wet- en regelgeving gaat onder andere aan de slag met onderwerpen als social return en regels rond participatiewetgeving, samenwerking op bestuurlijk en werkgeversniveau en het bundelen van belangen en verbinden van stakeholders. “Door het gesprek aan te gaan met overheden en instanties kunnen we gezamenlijk optrekken en werken aan een duurzame samenleving”, aldus Beukman. “Daarvoor leveren werkgevers input voor de dialoog met de (lokale) overheid over de (on)werkbaarheid van bepaalde regelingen en initiatieven rondom. doelgroepen en de Participatiewet.”

Op maandag 23 januari komt de themagroep Wet- en regelgeving voor het eerst bijeen in Utrecht. Meer weten of aanmelden voor de themagroep? Stuur dan een mail naar i.beukman@berenschot.nl.

Sfeerverslag van de kick-off bijeenkomst van 99vanUtrecht.