Fritjof Brave langer directeur DDFK-gemeenten

Gepubliceerd op 27 januari 2017

Het dagelijks bestuur van DDFK-gemeenten (gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland) besloot onlangs om de aanstelling van Fritjof Brave, senior managing consultant bij Berenschot, als directeur van de fusieorganisatie DDFK-gemeenten te verlengen.

Eerder was Brave al benoemd als directeur a.i. voor deze fusieorganisatie tot 1 april 2017. De periode wordt nu verlengd om geen gat te laten vallen in de aansturing van de ambtelijke organisatie. Brave blijft directeur tot het aantreden van de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van de nieuwe gemeente. Dit zal naar verwachting één jaar voor de beoogde herindelingsdatum zijn.

De ambtelijke fusieorganisatie DDFK-gemeenten is op 1 januari 2017 formeel van start gegaan. Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. ook bestuurlijk fuseren. De gemeente Dantumadiel blijft dan zelfstandig voortbestaan.

Bij de herindeling komt het personeel van de DDFK-organisatie in dienst van de herindelingsgemeente.