Webinar Aanpak voor zelfsturing en agile organiseren

Gepubliceerd op 24 januari 2017

Donderdag 13 april verzorgt Jeroen van Bree, managing consultant bij Berenschot, binnen SkillsTown een webinar over een aanpak voor zelfsturing en agile organiseren.

Veel organisaties doen momenteel ‘iets’ met zelfsturing en agile. Bij de invoering van deze nieuwe manieren van werken besteden ze veel aandacht aan het (zelfsturende) team en de begeleiding hiervan. Minstens even belangrijk voor het succes zelfsturende teams is uitzoomen en kijken naar het organisatieontwerp waarbinnen zij moeten opereren. In dit webinar gaat Jeroen van Bree in op de principes en de aanpak voor het ontwerpen van een structuur waarbinnen autonome teams kunnen gedijen, een zogeheten adhocratie - als tegenhanger van de bureaucratie. In het webinar krijgt u een concreet stappenplan aangereikt op basis van praktijkvoorbeelden uit diverse organisaties.

Als managing consultant ondersteunt Jeroen van Bree managers en bestuurders bij het ontwerpen en inrichten van hun organisatie, vanuit een passie voor het ontwarren van de knopen en het oplossen van de puzzels die horen bij organisatieontwerp. Naast bijna twintig jaar advieservaring brengt hij ook de laatste academische inzichten op het vlak van organisatieontwerp mee, een onderwerp waarop hij in 2013 promoveerde. Verder is Van Bree voorzitter van het European Organisation Design Forum, de Europese vakvereniging van organisatieontwerpers.

Het webinar vindt plaats van 11.30-12.00 uur.


Zie ook