Berenschot begeleidt opzet nieuw landelijk schuldhulpprogramma

Gepubliceerd op 1 augustus 2017

Het vorige maand gestarte landelijke programma ‘Schouders eronder’ wil een forse professionaliseringsimpuls geven aan de schuldhulpverlening. Binnen enkele jaren moeten uitvoerders de beste en meest effectieve methoden voor schuldhulpverlening in de lokale praktijk kunnen toepassen. Berenschot was intensief betrokken bij de inhoudelijke en organisatorisch-financiële uitwerking van dit programma.

‘Schouders eronder’ is een gezamenlijk initiatief van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hulp voor mensen met schulden moet toegankelijker worden en de lokale keten kan beter en efficiënter samenwerken. Daarvoor zet het programma in op onder meer het bevorderen van kennis en vakmanschap van iedereen, professionals en vrijwilligers, die een rol heeft in het signaleren, voorkomen en oplossen van schulden.

Afgelopen voorjaar ontwikkelde Berenschot samen met Regioplan het businessplan voor het programma, op basis waarvan subsidie werd toegekend. Ter voorbereiding van het businessplan zijn er in zeven grote, middelgrote en kleine gemeenten casestudies uitgevoerd. Daarnaast werden stakeholders (uitvoerders, regionale samenwerkingsverbanden, belangenorganisaties en kennisinstituten) geïnterviewd. Tot slot werd gekeken naar kwaliteitsverbeterings- en professionaliseringstrajecten in andere sectoren.