Conclusies raadsonderzoek Jeugdzorg Almere gepresenteerd

Gepubliceerd op 10 juli 2017

Over het algemeen bestaat overeenstemming over de richting die de gemeente Almere heeft ingezet bij de transformatie Jeugdzorg. De krappe deadline van het Rijk maakt het echter lastig kosten en inkomsten in het sociaal domein in evenwicht te brengen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het raadsonderzoek Jeugdzorg, uitgevoerd door Berenschot, dat 6 juli in de raadscommissie besproken werd.

Het onderzoek naar de doelmatigheid van de uitgaven op jeugdhulp en de doeltreffendheid van het gevoerde beleid werd uitgevoerd naar aanleiding van een motie eind vorig jaar. Berenschot constateert verder dat op onderdelen finetuning nodig is, zoals informatie-uitwisseling en terugkoppeling op cliëntniveau tussen gemeente, wijkteams, huisartsen, zorgaanbieders en burgers.

Tot slot adviseert Berenschot fractiewoordvoerders, wethouder en ambtelijk apparaat om gezamenlijk uit te werken welke informatie de raad nodig heeft om op dit complexe onderwerp met grote impact te kunnen sturen.

Download de resultaten van de Quickscan (pdf, 972 kB).