Evaluatie Kennisplatform Integratie en Samenleving overwegend positief

Gepubliceerd op 3 augustus 2017

Dit jaar besluit het Ministerie van SZW over het al dan niet continueren van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) in zijn huidige vorm. Om dit besluitvormingsproces te faciliteren, voerde Berenschot een evaluatie uit. Demissionair minister Asscher bood eind vorige maand het relatief positieve evaluatierapport aan aan de Tweede Kamer.

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) stamt uit 2015, als onderdeel van de toen nieuw opgezette kennis- en expertisefunctie van het Ministerie van SZW op het terrein van integratie. KIS wordt op basis van een subsidierelatie buiten het departement belegd en vormgegeven in een samenwerking tussen het Verwey-Jonker Instituut en Movisie. De subsidierelatie is aangegaan voor de periode 2015-2017.

Doelstelling KIS

KIS doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rondom integratie, migratie en diversiteit. De organisatie moet vanuit een onafhankelijke positie deze informatie actief delen met beleidsmakers bij gemeenten en andere overheidsinstellingen, politici, professionals werkzaam bij maatschappelijke organisaties, migrantenorganisaties en het bedrijfsleven. Uiteindelijk doel is bij te dragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving tegen de achtergrond van de grote diversiteit in de etnische samenstelling van de bevolking.

Evaluatie

Het evaluatierapport laat een relatief positief beeld van KIS zien: binnen de gegeven randvoorwaarden zijn in toereikende mate de juiste dingen gedaan. Ook de keuze voor Verwey-Jonker Instituut en Movisie is een goede gebleken, mede vanwege de bestaande kennis en netwerken. Daarnaast heeft Berenschot een aantal aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van de positie, werkrelaties en werkinhoud van KIS.

Meer weten?

Download hier het evaluatierapport.