HR Digital Congres: innovatieve tools voor optimale HR-processen

Gepubliceerd op 21 juli 2017

Onboarding, performance management, team performance, recruitment. Het HR Digital Congres op donderdag 28 september 2017 in het Postillion Hotel Bunnik agendeert nieuwe digitale technieken om deze processen veel efficiënter en succesvoller te laten verlopen.

Welke toepassingen zijn van belang voor uw organisatie? Waar lopen medewerkers warm voor? En met welke technieken levert u vanuit het oogpunt van HR maximale toegevoegde waarde voor uw organisatie?

Tijdens het HR Digital Congres 2017 krijgt u de nieuwste inzichten en praktijkcases aangereikt voor implementatie en toepassing van nieuwe digitale technieken in uw eigen organisatie. U maakt kennis met speciaal voor u geselecteerde state-of-the-art digitale HR-tools. Van e-recruitment tot performance management en van e-assessments tot teamprestaties. Zodat u processen centraal kunt monitoren en regisseren én medewerkers bottom-up hun eigen verantwoordelijkheid kunnen pakken, voor social collaboration en zelf organiseren.

Hans van der Spek (Berenschot) en Bianca Schattorie (Catharina Ziekenhuis) bespreken tijdens het congres een praktijkcase van het gebruik van ken- en stuurgetallen voor HR.