Onderzoek ‘Werken in het notariaat’

Gepubliceerd op 27 juli 2017

Berenschot voert in samenwerking met Sdu en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie een onafhankelijk onderzoek uit naar het werken in het notariaat. Het onderzoek wordt gebaseerd op uw informatie over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, uw toekomstverwachtingen en een peiling van uw mening aan de hand van stellingen.

De belangrijkste uitkomsten van deze enquête worden in december gepubliceerd in een speciale bijlage ‘Werken in het Notariaat’, die verschijnt als bijlage van het Notariaat Magazine. Een deel van de vragen is speciaal bestemd voor toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen. In die zin is het onderzoek een vervolg op het driejaarlijkse kandidaten-onderzoek, dat de KNB voor het laatst in 2014 heeft uitgevoerd.


De resultaten geven een beeld van ontwikkelingen in werkend notarieel Nederland, bieden professionals een referentiekader en kunnen individuele salarisonderhandelingen ondersteunen. Voor dit onderzoek hebben we uw medewerking dus hard nodig. Het invullen van de vragenlijst vraagt ongeveer vijftien minuten van uw tijd. De resultaten worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet op individueel niveau teruggekoppeld.

Klik hier om deel te nemen. Wij danken u bij voorbaat voor de genomen moeite.