Regionale agenda voor gemeenten

Gepubliceerd op 25 juli 2017

Een aanzienlijk deel van de gemeentelijke prioriteiten wordt binnen de regio gerealiseerd. Denk aan de ontwikkeling van de fysieke omgeving, het stimuleren van economische ontwikkeling, het verbeteren van bereikbaarheid en het vormgeven van adequate sociale voorzieningen. Maar hoe borgt u uw gemeentelijke belangen in een regionale setting?

Vertaling lokale prioriteiten

In de praktijk blijkt het voor gemeenten vaak onduidelijk hoe zij lokale en wezenlijke prioriteiten uit het collegeprogramma kunnen vertalen in actief handelen conform een regionale agenda. Ook gemeentelijke werkprocessen blijken dikwijls niet ingericht op strategisch opereren. Medewerkers handelen vanuit hun eigen expertise, een coherente regionale strategie ontbreekt. Veel gemeenten hebben dan ook het gevoel dat de regio hun ‘overkomt’, wat resulteert in een gevoel van onmacht.

Inzichtelijke organisatorische opgave

Berenschot helpt gemeenten met een relatief beperkte inspanning de stap te zetten naar een handzame integrale regionale agenda. Zodat u politiek-bestuurlijk realistische prioriteiten kunt stellen. Bovendien stelt zo’n regionale agenda u in staat bestuurlijk en ambtelijk te sturen op de verwezenlijking van prioriteiten en de eigen organisatorische opgave inzichtelijk te maken.

Meer weten over de regionale agenda?

Benieuwd hoe u uw gemeentelijke ambities kunt realiseren door strategisch regionaal handelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Download de pdf (pdf, 798 kB) voor meer informatie over de regionale agenda voor gemeenten.