Stelsel omgevingsdiensten robuust en landsdekkend

Gepubliceerd op 14 juli 2017

De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) heeft in korte tijd geleid tot een landsdekkend en robuust stelsel van omgevingsdiensten, dat een blijvende impuls heeft gegeven aan de uitvoeringskwaliteit van de VTH-taken.

Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport ‘Evaluatie Wet VTH; op weg naar een volwassen stelsel’ dat de staatssecretaris van Infrastuctuur en Milieu (IenM) begin juli heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Berenschot was verantwoordelijk voor de uitvoering van de evaluatie.

Ingrijpende wijzigingen van het stelsel zijn wat Berenschot betreft niet aan de orde. De aanloopproblemen zijn grotendeels achter de rug en het stelsel staat. Wel stelt Berenschot dat er, afhankelijk van het gekozen perspectief, op onderdelen nog winst te boeken is. Aan de andere kant zijn de onderzoekers van mening dat het stelsel de komende jaren gebaat is bij rust.

Naast een achttal hoofdconclusies omvat het rapport tevens aanbevelingen voor het ministerie van IenM, provincies en gemeenten, en omgevingsdiensten.

Download het volledige rapport (pdf, 11 MB).