Berenschot organiseert werklab regionale samenwerking

Gepubliceerd op 1 augustus 2017

Gemeenten staan voor stevige opgaven als het gaat om economie, arbeidsmarkt, onderwijs en infrastructuur. Oplossingen voor dergelijke gemeentegrensoverschrijdende opgaven worden steeds vaker gezocht in regionaal verband. Om wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen, griffiers en andere professionals hierin te ondersteunen, organiseert Berenschot vrijdag 27 oktober een werklab regionale samenwerking.

De lokale overheid krijgt steeds meer bevoegdheden en wordt daarbij geacht om zelf beleid te maken en uit te voeren. De recente decentralisaties en binnenkort de Omgevingswet zijn hier sprekende voorbeelden van. Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat 80% van de gemeenten verwacht dat het aantal samenwerkingen de komende jaren zal toenemen. Wat is dan een verstandige - lees: met oog voor de lokale realiteit - aanpak voor regionalisering?

Het werklab is bedoeld om van gedachten te wisselen over genoemde vragen en opgaven. Tevens krijgen deelnemers de mogelijkheid om met experts in gesprek te gaan over de vraag hoe zij regionale samenwerking succesvol kunnen vormgeven. Tot slot komen er (ervarings)deskundigen aan het woord en is er ruimte om in kleinere setting met collega’s en experts de toepassing van gemeentelijke samenwerking voor de eigen gemeente te bespreken.

Het werklab regionale samenwerking vindt plaats op het kantoor van Berenschot, Europalaan 40 te Utrecht en begint om 12.30 uur.

Meld u direct aan


Direct aanmelden