Berenschot introduceert zelfevaluatie ziekenhuizen

Gepubliceerd op 6 juni 2017

Horizontaal toezicht is volgens de Nederlandse ziekenhuizen (vertegenwoordigd door de NVZ en de NFU) en zorgverzekeraars dé nieuwe manier van toezichthouden in de zorg. Horizontaal toezicht is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en maakt zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van zorguitgaven. Hierbij staan correct registreren en declareren van zorg en gepaste inzet van middelen centraal. Om ziekenhuizen inzicht te bieden in hoeverre zij compliant zijn wat betreft het correct registreren en declareren van zorg, ontwikkelde Berenschot een zelfevaluatie.

Deze zelfevaluatie is gebaseerd op eerder onderzoek dat Berenschot uitvoerde in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar complianceprogramma’s van Nederlandse ziekenhuizen op het vlak van correct registreren en declareren van zorg. Naast het in kaart brengen van uw registratie- en declaratieproces en de mate van compliance, geeft de zelfevaluatie inzicht in eventuele verbeterpunten en aanknopingspunten om uw compliance te vergroten.