Roeleke Vunderink lid Commissie Governancecode woningcorporaties

Gepubliceerd op 13 juni 2017

Aedes en de Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) hebben Roeleke Vunderink, senior managing consultant bij Berenschot, per 1 september benoemd tot lid van de Commissie Governancecode. Yvonne Timmerman-Buck treedt per dezelfde datum aan als voorzitter, zij volgt Wim Deetman op.

Roeleke Vunderink heeft ervaring als regiodirecteur bij woningcorporaties en werkte als secretaris-bestuurder bij de VU voor zij bij Berenschot kwam werken. Woningcorporaties die lid zijn van Aedes of waar VTW-leden toezicht houden, zijn gebonden aan de Governancecode Woningcorporaties. Zo waarborgen corporaties goed bestuur en toezicht, transparante inrichting van de organisatie, voortdurende dialoog met belanghouders in hun omgeving en zorgvuldige omgang met hun klanten.

De Commissie Governancecode toetst, op verzoek van bijvoorbeeld huurders of van een corporatie, het handelen van een corporatie. In geval van een overtreding van de code adviseert de commissie Aedes en de VTW over eventuele sancties voor de betreffende woningcorporatie.