Toekomstgerichte bedrijfsvoering van gemeentelijke dienstverlening

Gepubliceerd op 30 juni 2017

De gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart zijn voor veel gemeenten aanleiding de ambities rond hun dienstverlening bij te stellen. Zo’n toekomstgerichte dienstverlening vergt een proactieve uitwerking van de strategie en het doorvertalen van concrete maatregelen in businesscases - idealiter voorafgaand aan de verkiezingen.

Anticiperen op externe ontwikkelingen

De noodzaak van anticiperen ligt in externe ontwikkelingen die impact hebben op de kwaliteit, formatie, werkwijzen en bekostiging van de gemeentelijke dienstverlening. Neem de sterk toenemende informatie-uitwisseling tussen (overheids)organisaties. Dit vergt betrouwbare gegevens en een veilige, toegankelijke structuur. Verder zijn gemeentelijke producten, processen en systemen continu in ontwikkeling onder invloed van steeds verdergaande digitalisering. En ook Nederlandse en Europese regelgeving omtrent privacy en informatieveiligheid rond persoonsgegevens leidt tot nieuwe functies, nieuwe kennis en andere werkmethoden.

MT-bijeenkomsten

In een reeks MT-bijeenkomsten over de toekomst van uw dienstverlening onderzoekt Berenschot samen met u de impact van deze ontwikkelingen op uw gemeentelijke dienstverleningsbeleid. U krijgt inzicht in de daaruit voortvloeiende behoefte aan deskundigheid, benodigde formatie, investeringsbehoeften en bijpassende werkwijzen.

Optimaal richting geven

Bent u benieuwd hoe u uw toekomstige gemeentelijke dienstverlening optimaal richting kunt geven? Neem dan contact op met Ferdi van den Berg (f.vandenberg@berenschot.nl / 06 - 5366 3618.