De Benchmark Care 2017 is van start!

Gepubliceerd op 1 maart 2017

De Benchmark Care beantwoordt al meer dan een decennium lang de vraag hoe de overhead, het primair proces en de productiviteit van vergelijkbare organisaties uit de langdurige zorg (VVT, GHZ, GGZ, RIBW) zich tot elkaar verhouden.

Onze definities en cijfers op het gebied van overhead zijn de meest gerefereerde, de basis van diverse publicaties en worden landelijk als norm gezien. Bovendien gaan we dit jaar in op de administratieve belasting in het primaire proces.

Zorgorganisaties gebruiken de benchmark om hun bedrijfsvoering en zorg verder te verbeteren. U kunt tot vrijdag 7 april inschrijven voor de benchmark care.

Wat levert deelname u op?

Alhoewel de focus ligt op overhead, brengt de benchmark ook uw primair proces, productiviteit in het primaire proces, kosten en opbrengsten, kostprijzen en financiële positie glashelder en gedetailleerd in kaart!

We vergelijken uw organisatie anoniem met zorgaanbieders met dezelfde zorgproducten (VVT/GHZ/GGZ/RIBW) en van vergelijkbare omvang. U krijgt een eigen rapportage en uw gegevens worden niet gedeeld met derden. We laten zien waar, maar ook waarom u afwijkt. Daarmee wordt het mogelijk om onderbouwd en effectief te sturen op uw bedrijfsvoering.

Meer informatie kun je vinden onder benchmark Care.