DHI-regeling open tot en met 7 april 2017

Gepubliceerd op 10 maart 2017

De eerste tenderronde voor de DHI-regeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies staat nu open en zal sluiten op 7 april 2017.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil met de DHI-regeling het aantal Nederlandse mkb-ondernemingen dat succesvol internationaliseert, verhogen en versterken. Voorheen was de regeling gericht op internationalisering in opkomende markten en ontwikkelingslanden; nu komen ook projecten in Europa in aanmerking.

De regeling biedt subsidie voor drie typen projecten:

  • Demonstratieprojecten: voor demonstraties (door middel van testopstellingen) van technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen, met als doel potentiële klanten te werven.
  • Haalbaarheidsstudies: gericht op export naar, dus investering door, een buitenlandse klant. Deze klant mag ook een buitenlandse overheid zijn. De haalbaarheidsstudie leidt tot een projectontwerp of businessplan.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële mogelijkheden voor eigen investering in het buitenland.

Doelgroep

Dit is een regeling voor Nederlandse (mkb-)bedrijven, eventueel in samenwerkingsverband, die willen investeren in of exporteren naar het buitenland.

Bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Voor demonstratieprojecten geldt een maximale subsidie van € 200.000. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies kan maximaal € 100.000 worden aangevraagd.

Deadline

De DHI-tender sluit op 7 april 2017. Het tenderprincipe is van kracht: alle aanvragen die voor de deadline binnen zijn, worden beoordeeld; de sterkste aanvragen worden gehonoreerd.

Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag dient een quick scan te worden gedaan. De deadline hiervoor is 24 maart. In reactie op de quick scan hoort u of het indienen van een aanvraag kansrijk is.

Hebt u een projectidee of wilt u meer weten over de regeling? Neem dan vrijblijvend contact op met Ingrid van Straten via 030-2916874 (secretariaat).