Handreiking kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Gepubliceerd op 10 maart 2017

Begin dit jaar publiceerde het Zorginstituut het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Om verpleeghuisorganisaties te ondersteunen bij de implementatie hiervan, biedt Berenschot een handreiking.

In het kwaliteitskader beschrijft het Zorginstituut wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Tevens omvat het een kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg. In de handreiking biedt Berenschot verpleeghuisorganisaties visie en inspiratie voor de implementatie van verpleeghuiszorg die aansluit bij de wensen en behoeften van cliënten en hun naaste(n).