Leerplein implementatie Omgevingswet

Gepubliceerd op 24 maart 2017

De Eenvoudig Beter Campus - een consortium van Twynstra Gudde, ARCADIS, Berenschot, Royal HaskoningDHV en Platform 31 - organiseert samen met de VNG Academie zes themamiddagen rond de implementatie van de Omgevingswet. Dit ‘Leerplein: Een andere kijk op de Omgevingswet’ is bedoeld om projectleiders, programmamanagers, beleidsmedewerkers vertrouwd te maken met de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet.

De implementatie van de Omgevingswet is in volle gang, hoewel een aantal kernbegrippen uit de wet, zoals integraliteit, afwegingsruimte en participatie, nog niet concreet zijn uitgewerkt. Met de themadagen wil de Eenvoudig Beter Campus projectleiders, programmamanagers en beleidsmedewerkers ondersteunen in het implementatieproces richting de invoeringsdatum van 2019. Geen diepgaande technische en juridische analyses, maar praktisch toepasbare kennis waar trekkers van de implementatie hun voordeel mee kunnen doen. De focus ligt op de bestuurlijk-organisatorische gevolgen en de andere oriëntatie in houding & gedrag die de wetgever voor ogen heeft.

Deelname aan het Leerplein stelt deelnemers in staat de impact van de Omgevingswet op hun organisatie te beoordelen en daar handelingsperspectieven aan te verbinden, zowel binnen de eigen organisatie als in de samenwerking met andere organisaties, op operationeel en strategisch niveau. De bijeenkomsten vinden plaats van juni tot en met november 2017.

Meer informatie over data, programma, aanmelding en kosten is te vinden in de flyer (pdf, 592 kB) van de Eenvoudig Beter Campus.